TIẾNG GÕ CỬA

Sáng tác : Ns Hoàng Long
Thể loại : Thiếu nhi
Giai điệu : Fox
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3106
Sheet nhạc

 

[C] Cốc cốc cốc, Cốc cốc cốc
Tiếng [F] ai gọi [C] đó? [F] Tôi là [C] thỏ!
Nếu là thỏ thì [Am] cho xem tai
[F] Tôi là nai,
Nếu là nai thì cho xem [C] gạc
Tôi là vạc!
[G] Nếu là vạc thì [Am] cho xem chân
Nào mau cho xem chân

[C] Cốc cốc cốc, Cốc cốc cốc
Tiếng [F] ai gọi [C] đó? [Am] Tôi là gió!
[F] Nếu là gió thì [G] xin mời vào
[C] Bước lên cao [F] vào cửa giữa,
[G] Cầm tay nhau nào mau cầm tay nhau
[F] Cùng vui múa em [C] đón trăng [F] lên
Cùng vui hát em [C] vui đón trăng [F] lên

[C] Cốc cốc cốc, Cốc cốc cốc
Tiếng [F] ai gọi [C] đó? [F] Tôi là [C] thỏ!
Nếu là thỏ thì [Am] cho xem tai
[F] Tôi là nai,
Nếu là nai thì cho xem [C] gạc
Tôi là vạc!
[G] Nếu là vạc thì [Am] cho xem chân
Nào mau cho xem chân

[C] Cốc cốc cốc, Cốc cốc cốc
Tiếng [F] ai gọi [C] đó? [Am] Tôi là gió!
[F] Nếu là gió thì [G] xin mời vào
[C] Bước lên cao [F] vào cửa giữa,
[G] Cầm tay nhau nào mau cầm tay nhau
[F] Cùng vui múa em [C] đón trăng [F] lên
Cùng vui hát em [C] vui đón trăng [F] lên

[C] Cốc cốc cốc, Cốc cốc cốc
Tiếng [F] ai gọi [C] đó? [F] Tôi là [C] thỏ!
Nếu là thỏ thì [Am] cho xem tai
[F] Tôi là nai,
Nếu là nai thì cho xem [C] gạc
Tôi là vạc!
[G] Nếu là vạc thì [Am] cho xem chân
Nào mau cho xem chân

[C] Cốc cốc cốc, Cốc cốc cốc
Tiếng [F] ai gọi [C] đó? [Am] Tôi là gió!
[F] Nếu là gió thì [G] xin mời vào
[C] Bước lên cao [F] vào cửa giữa,
[G] Cầm tay nhau nào mau cầm tay nhau
[F] Cùng vui múa em [C] đón trăng [F] lên
Cùng vui hát em [C] vui đón trăng [F] lên

C

123

F

234

Am

123

G

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!