Thông tin về ca sĩ Bé Ngọc Ngân

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Bé Ngọc Ngân thể hiện

THI MÚA VỚI CÔNG

Sáng tác: Việt Anh
[F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [Gm] | [Gm] [C] | [Gm] | [Am] | [C] | [F] | [F] | [F] Tập tầm [F] vông là tập tầm vông Con công nó [Gm] múa nó múa làm [C] sao Chụm chân [F] vào xòe cánh [Gm] ra A cầm tay chúng [C] ta Vui [...