Lời bài hát
 Chú bộ đội ở trên điểm tựa Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ Mưa vây quanh như là lũ trẻ Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ.Mưa đang hát, mưa đang reo Tiếng mưa rơi rộn ràng Nhịp nhàng như đang múa Mưa đang bay, mưa đang lượn Chú bộ đội mỉm cười cất tiếng hát cùng mưa.Chú bộ đội ở trên điểm tựa (ơ) điểm tựa Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ Mưa vây quanh như là lũ trẻ Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ.Mưa đang hát, mưa đang reo Tiếng mưa rơi rộn ràng Nhịp nhàng như đang múa Mưa đang bay, mưa đang lượn Chú bộ đội mỉm cười cất tiếng hát cùng mưa.

Sheet nhạc bài: CHÚ BỘ ĐỘI VÀ CƠN MƯA

Hợp âm