Lời bài hát
Hợp âm dạo: Đường dài đường dài không ngại bước chân. Ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân. Vui hát vang đường xa thấy gần. Muôn người chung một lòng quyết tâm. Vai kề vai nhịp nhàng bước chân   Đường dài đường dài không ngại bước chân. Ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân. Vui hát vang đường xa thấy gần. Muôn người chung một lòng quyết tâm. Vai kề vai nhịp nhàng bước chân

Sheet nhạc bài: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA

Hợp âm