Intro (Thùy Chi): [D] | [F] | [E/B]-[Em] | [A]-[D] | [G] | [D] | [G] [E]-[A] | [G]-[D] | [A] | [Bm7]-[Em] | [D] | [F]  [D/Gb] | [G] | [D] | [G] | [A]-[D]  [A] -[D] Từng hạt tuyết [A] rơi nhẹ, [Bm] bên góc [D] giáo đường [G] Có những ước [Bm/Gb]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Tuyet_roi_dem_giang_sinh-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]