Hợp âm dạo (Thùy Chi): [Am] | [Am] | [A][A][A] [A][A] | [A] | [A][A] | [A] | [Gbm][Gbm][Gbm][B] [B] | [E] | [E][A] | [A] | [Gb][Gb][B] | [B][Bm] | [A] Em nằm em [A] nhớ Một ngày trong veo Một [E] mùa......