Hợp âm dạo (Quang Dũng & Thanh Thảo): [E] | [A] | [Em7][Bm] | [Em] | [A][Bm] [E] | [E][Am] | [A] | [D] | [G][Em][Am] [Em][Am] | [G] | [Em] | [Em] | [Em][Em] Trong tình yêu, làm sao [D] biết ai luôn [Em] chân thành [Em] Trong......