Hợp âm dạo (Mỹ Tâm) – Làn Môi Trong Mưa OST: [D] | [Gb] | [B] | [E][Bm] | [Gbm] | [G] [G][Bm] | [Gbm7] | [G] | [A][D] | [D] | [D] Và rồi ta [A] hứa sẽ quay [Bm] trở lại, Và một ngày [Gbm7] mai như hai người [G] bạn......