Mian Huỳnh

Mian Huỳnh sinh ngày 22 Tháng 6 1989

Biệt hiệu : Tuyết Tung Tăng

Thành phố hiện tại: Thành phố Hồ Chí Minh

  • Học Quản trị nhà hàng tại DHDL Van Lang
    Trước đây: Trường THPT Bùi Thị Xuân
  • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
  •  
    Có mối quan hệ phức tạp
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *