Mian Huỳnh

Mian Huỳnh sinh ngày 22 Tháng 6 1989

Biệt hiệu : Tuyết Tung Tăng

Thành phố hiện tại: Thành phố Hồ Chí Minh

  • Học Quản trị nhà hàng tại DHDL Van Lang
    Trước đây: Trường THPT Bùi Thị Xuân
  • Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
  •  
    Có mối quan hệ phức tạp
Đánh giá bản hòa âm
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *