Sheet nhạc bài: CHIM SÁO NGÀY XƯA

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Quang Linh):
    -
Ngày xưa em như chim sáo,
Sống vô tư hay mộng mơ nhiều
Nhìn em đi qua cuối xóm,
Làn tóc mây bay má ửng hồng
Chiều nay theo em anh bước,
Bước bên em trên con đường làng
Nhìn em anh như muốn nói:
"Này cô bé kia chờ anh đi cùng!"   -
Ô hay , Anh này kỳ ghê,
Người ta đi về, chung đường thời kệ người ta  
Cớ sao ... em vội đi mau,
Để khi ngoảnh lại nhìn nhau em thẹn thùng   
Em ơi ! Đường về còn xa,
Để anh đưa về,
Đưa về anh chẳng tính công  
Dẫu mai ... em có lấy chồng,
Anh xin làm người,
Làm người đưa sáo qua sông.   -
Thời gian trôi đi nhanh quá,
Tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần
Một ngày kia lũy tre cuối xóm,
Chẳng thấy em chiều nay đi về
Hỏi ra mới hay chim sáo
Đã sang sông sáo đi lấy chồng
Còn đâu những chiều theo bước,
Giờ chỉ có anh lẻ loi đi về...  -
Ai đem ...chim sáo sang sông,
Để cho chim sáo sổ lồng,
Sổ lồng bay xa  
Sáo bay ... bỏ lại mình ta,
Bơ vơ một nẻo, xa xăm đi về   
Sáo ơi ! Bây chừ ngồi đây chờ ai ai chờ,
Thôi rồi hết đợi hết trông  
Trách cho ... số kiếp bọt bèo,
Duyên kia chẳng đặng,
Thì đành nhìn sáo sang sông   -
    -
Ngày xưa em như chim sáo,
Sống vô tư hay mộng mơ nhiều
Nhìn em đi qua cuối xóm,
Làn tóc mây bay má ửng hồng
Chiều nay theo em anh bước,
Bước bên em trên con đường làng
Nhìn em anh như muốn nói:
"Này cô bé kia chờ anh đi cùng!"   -
Ô hay , Anh này kỳ ghê,
Người ta đi về, chung đường thời kệ người ta  
Cớ sao ... em vội đi mau,
Để khi ngoảnh lại nhìn nhau em thẹn thùng   
Em ơi ! Đường về còn xa,
Để anh đưa về,
Đưa về anh chẳng tính công  
Dẫu mai ... em có lấy chồng,
Anh xin làm người,
Làm người đưa sáo qua sông.   -
Trách cho ...số kiếp bọt bèo,
Duyên kia chẳng đặng,
Thì đành nhìn sáo sang sông   -
Dẫu mai ...em có lấy chồng,
Anh xin làm người,
Làm người đưa sáo qua sông.   -...