Uông Tô Lang

Silence Wang (Uông Tô Lang) là ca sĩ – nhạc , sinh 17 tháng 9 năm 1989 tại Liêu Ninh, Thẩm Dương, Trung Quốc, tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Thẩm Dương.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.