Hợp âm dạo: [E] | [E] | [A] | [B] | [A]-[B] | [E] Đi ta đi lên nối tiếp bao anh [B] hùng Như quân tiên phong bước trên [Dbm] đường giải phóng Tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi [A] đồng Tiến [Gbm] theo lá [B] cờ của Hồ Chí Minh quang vinh [A] Bác vẫn còn sống......