Tuấn Cảnh

Ca sĩ Tuấn Cảnh là bố của ca sĩ nhí Xuân Mai, mẹ của Xuân Mai là nghệ sĩ ghi-ta Thu Thu…Anh đã có con trai Steven với người vợ thứ hai .

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *