Thông tin về nhạc sĩ Triều Dâng

Triều Dâng tên thật là Lương Văn Côn, là một nhạc sĩ người Việt nổi tiếng với nhiều bài hát viết về chủ đề thanh niên Việt Nam.

Triều Dâng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1933 tại quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (ngày nay thuộc thành phố Cần Thơ). Năm 1946, ông tham gia làm liên lạc viên cho liên trung đoàn 122/124 Tây Đô ở Cần Thơ, rồi chuyển sang làm công binh xưởng quốc phòng.[1][2]

Triều Dâng bắt đầu hoạt động âm nhạc từ khi ông theo học ở Trường âm nhạc do khu IV mở năm 1948. Từ năm 1952 đến 1954 ông làm nhạc công chơi đàn phong cầm. Sau khi tập kết ra Bắc, năm 1955 Triều Dâng theo học khóa bổ túc âm nhạc tại số 3 phố Cao Bá Quát, Hà Nội, rồi vào học hai khóa chính quy tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội).[2]

Triều Dâng có một thời gian dài làm công tác biên tập tại Phòng Ca nhạc thuộc Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Sau năm 1975, ông chuyển sang công tác tại Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.[2]

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Triều Dâng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 1 năm 2020, ông được chuyển vào bệnh viện. Do tuổi cao, sức yếu, ông mất vào thời điểm 4 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 2020, hưởng thọ 88 tuổi.

Tác phẩm tiêu biểu:

  • Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
  • Ta là chiến sĩ Giải phóng (đồng sáng tác với nhạc sĩ Văn Lưu)
  • Giải phóng quân ta đi (đồng sáng tác với nhạc sĩ Văn Dung)
  • Hà Nội gọi ta
  • Bão táp miền Nam
  • Không quân ta ra đi
  • Tiếng hát chiến sĩ hải đảo

Trích tử: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%81u_D%C3%A2ng

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Triều Dâng sáng tác

Sáng tác: Triều Dâng
TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ - Cao Minh Intro (March): [E] | [E] | [E] | [Dm] | [Am]-[G]-[F] | [Em] | [Am] 1. Từ biển [Am] khơi đến miền rừng [C] núi cao Cờ đoàn [F] ta mang ảnh Bác với tên [Em] người vĩ [Dm] đại Hồ [G] Chí [C...

TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ - Cao Minh

Intro (March):

[E] | [E] | [E] | [Dm] | [Am]-[G]-[F] | [Em] | [Am]

1. Từ biển [Am] khơi đến miền rừng [C] núi cao
Cờ đoàn [F] ta mang ảnh Bác với tên [Em] người vĩ [Dm] đại
Hồ [G] Chí [C] Minh công ơn của [F] Bác như biển [C] trời
Tình người [F] ấm trong tim [B] ta trên đường chiến [Em] đấu.

ĐK 1:
Vì đất [Am] nước ta ra [Dm] đi xây đời hạnh [G] phúc
Cho mai [C] sau thoả long mong [F] ước
Của Bác [E] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong.
Vì đất [Am] nước ta ra [Dm] đi xây đời hạnh [G] phúc
Cho mai [C] sau thoả long mong [F] ước
Của Bác [E] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong.

2. Là thanh [Am] niên thế hệ Hồ [C] Chí Minh
Vì ngày [F] mai ta xây đắp những công [Em] trình vĩ [Dm] đại
Đồng [G] lúa trĩu [C] bông, quê ta nhà [F] máy khói ngút [C] trời
Cả tổ [F] quốc trong tương [Gb] lai ánh điện toả [Em] sáng.

ĐK 2:
Là công [Am] sức ta xây [Dm] nên đất trời tổ [G] quốc
Thêm xanh [C] tươi thoả lòng mong [F] ước
Của Bác [E] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong.
Là công [Am] sức ta xây [Dm] nên đất trời tổ [G] quốc
Thêm xanh [C] tươi thoả lòng mong [F] ước
Của Bác [E] Hồ đêm ngày hằng [Am] mong.

Hợp âm Sheet nhạc