Sheet nhạc bài: BÀI CA SINH VIÊN

Hợp âm

Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 136
=====
 
Bài ca sinh viên ta hát
Có nắng ấm ban mai ửng hồng
Tuổi sinh viên theo năm tháng
Trang giấy  trắng ước mơ tràn đầy
Hàng me đang thay lá mới
Cất tiếng hát bay cao trời mây
Đàn chim hôm nay đã lớn
Ta vẫn  nhớ mãi sân trường này - 
Tới những chân trời mới
Kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp
Tới những công trình mới
Dệt nên  những ước mơ cho đời
Ta mơ một ngày mai
Bàn tay ta biến sông thành điện
Đi đi nào bạn ơi
Dệt lên những ước mơ cho đời  
 
 
Bài ca sinh viên ta hát
Có nắng ấm ban mai ửng hồng
Tuổi sinh viên theo năm tháng
Trang giấy  trắng ước mơ tràn đầy
Hàng me đang thay lá mới
Cất tiếng hát bay cao trời mây
Đàn chim hôm nay đã lớn
Ta vẫn  nhớ mãi sân trường này - 
Tới những chân trời mới
Kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp
Tới những công trình mới
Dệt nên  những ước mơ cho đời
Ta mơ một ngày mai
Bàn tay ta biến sông thành điện
Đi đi nào bạn ơi
Dệt lên những ước mơ cho đời