Intro (Cao Minh): [F] | [F] | [F] | [Ebm] | [Bbm]-[Ab]-[Gb] | [Fm] | [Bbm] 1. Từ biển [Bbm] khơi đến miền rừng [Db] núi cao Cờ đoàn [Gb] ta mang ảnh Bác với tên [Fm] người vĩ [Ebm] đại Hồ [Ab] Chí [Db] Minh công ơn của [Gb] Bác như biển [Db] trời Tình......