[F] | [Bb] | [C] | [F] | [Gm] | [Gm] | [Cm] [Bb] | [Gm] | [F]-[Bb] | [Eb]-[F] | [Gm] Em mang trên [Gm] vai màu khăn tươi [Bb] thắm Bao điều mơ [Gm] ước tươi sáng ngày [Cm] mai Ngọn cờ trao [Eb] tay, theo đoàn em tiến [Cm] bước Thành người......