An Chung

Tên thật Nguyễn An Chung
Năm sinh 26//1931
Quê quán  
Năm mất 1982

Nhạc sĩ An Chung có mặt ngay từ ngày đầu thành lập Nhà xuất bản Mỹ thuật-Âm nhạc (năm 1957).  Đây là nơi  tập hợp nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như La Thăng,  Tô Hải,  Hoàng Hiệp,  Lương Vĩnh,  Thái Cơ,  Xuân Giao…Ông gắn bó với với công việc xuất bản cho đến lúc từ trần. Một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ An Chung: Trăng sáng đôi miền, Chuyển lộng ra khơi, Tôi người lái xe, Hát lên em-cô gái Thái Bình, Đường cày đảm đang, Bông hoa tám cánh…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

author email cookies