Xúc xắc xúc xẻ

Thể loại : Thiếu nhi
Giai điệu : Disco
Đã xem :
Avatar thành viên Tom duoi bat chuot
Người đăng : Tom duoi bat chuot
Level :
Số bài đăng : 11

Hợp âm dạo: [Bm] | [Bm] | [G] | [A]

[Gbm][Gbm] | [G] | [Bm]

Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [Gbm] mẻ
Nhà nào còn [Bm] thức
Mở của cho chúng [Gbm] tôi
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [Gbm] mẻ
Nhà nào còn [Gbm7] thức
Mở của cho chúng [Bm] tôi.

Bước lên vườn [Gb] cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuống vườn thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đẳng sau thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. [Gb]

Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [Gbm] mẻ
Nhà nào còn [Bm] thức
Mở của cho chúng [Gbm] tôi
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [Gbm] mẻ
Nhà nào còn [Gbm7] thức
Mở của cho chúng [Bm] tôi.

Bm

234

G

123

A

123

Gbm

34

Gbm7

1234

Gb

234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!