TRI SAM TI ZIME SAPTALA IME

Tonči Huljić
Sáng tác Tonči Huljić
Nhịp điệu Rumba
Thể loại Nam tư (Yugoslavia)
Đã xem 250

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2085

Intro:

[D] | [D/A]-[D] | [D/A]-[D] | [A]-[D]

[Gb]-[Bm] | [Gb]-[Bm] | [Gb]-[Bm]

[Gb]-[Bm] Odlazim [Gb] mili
[Bm] Sretni smo bili dok smo se [A] voljeli [G]-[Gbm]
[Db]-[Gbm] Ti mirno [Db] spavaj [Gbm]kraj druge [Db]sanjaj
[Gbm] Za me' ne [G] brini [G]

[Bm] Odlazim [A] tugo
[Bm] Žalit' ću dugo što smo se volje-[A] li [G]-[Gb]
[Db]-[Gbm]  Idem dok [Db] srce [Gb] još snage [Dbm] ima-[Gbm]
Sve da [Dbm7] ti opro-[G] sti [D]-[A]

[D] Tri sam ti [D/A] zime [D] šaptala [A] ime -[D]
Sliku [Bm] ljubi-[Em] la
[Em/B]-[G]  Zbog tebe [D] sve sam [A] izgubi-[D] la [A]
Jer sam [A/E] cte čeka-[D] la

[A]-[D] Tri sam ti [D/A] zime [D] šaptala [D/A] ime[D]
Sliku [B] ljubi-[Em] la
[Em/B]-[G] Zbog tebe [D] sve sam [A] napusti-[D] la
[Em] Nevjerna [Bm] ljuba-[A] vi
[Em]-[A] Što smo se rasta-[D] li [Gb]-[Bm] | [Gb]-[Bm]

Odlazim tugo
Žalit' ću [A] dugo [Bm] što smo se volje-[A] li [G]-[Gb]
[Db]-[Gbm] Idem dok [Db] srce [Gb] još sna-[Dbm] ge ima [Gb]
Sve da ti [dbm] opros-[G] ti [A]

[Bm]-[D] Tri sam ti [A] zime [D] šaptala ime
Sliku [B] ljubi-[Em] la
[Em/B]-[G] Zbog tebe [D] sve sam [A] izgubila [D]
Jer sam [E] te čeka-[D] la

[A]-[D] Tri sam ti [D/A] zime [D] šaptala [D/A] ime[D]
Sliku [B] ljubi-[Em] la
[Em/B]-[G] Zbog tebe [D] sve sam [A] napusti-[D] la
[Em] Nevjerna [Bm] ljuba-[A] vi
[Em]-[A7] Što smo se rasta-[D] li [Gb]-[Bm] | [Gb]-[Bm]

[Bb]-[Eb] Tri sam ti [Eb/Bb] zime [Eb] šaptala [Fm] ime [Eb]
Sliku [C] ljubi-[Fm] la
[C]-[Ab] Zbog tebe [Eb] sve sam [Bb] napusti-[Eb] la
[Fm] Nevjerna [Cm] ljuba-[Bb] vi
[F]-[Bb] Što smo se [Fm] rasta-[Eb] li

[Fm] Nevjerna [C] ljuba-[Gbm] vi
[Bb] Što smo se ras-[Eb] tali [Bb]-[Eb] | [Bb]-[Eb] | [Bb]-[Eb]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Eb/Bb

12

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!