Intro (Đan Nguyên): [Bm] | [Bm/Gb]-[E] | [Bm] | [D] | [G] | [A] | [Gbm]-[Bm] Xin giã biệt bạn lòng [Bm] ơi Trao trả môi người [D] cười Vì hai lối [Bm] mộng hai hướng trông Mình [Em] thương nhau chưa trót Thì [Bm] chớ mang nỗi buồn theo bước [Gbm] đời Cho dù......