Intro (Thanh Tuyền ver. Capo ngăn I):  [C] | [C] | [F]-[C][D]-[C][G]-[C][C]  [F]-[C] | [C][Cmaj7][C][F][Dm][C]  Biết nói gì [Am] đây, Khi hai đường [F] đời ngăn chia mình [G7] rồi. Bao nhiêu thương [Dm] nhớ, Bao nhiêu đợi [G7] chờ chưa hoen lối đi. Đêm [Dm] đêm anh......