Intro (Thanh Tuyền ver. Capo ngăn I):  [C] | [C] | [C] | [Dm]-[F] | [C] | [C] | [C] [Dm]-[F] | [C] | [C] | [C] | [F] | [Am]-[Dm]  [Dm/A]-[C] | [G]-[Dm/F] | [G]-[C]  Biết nói gì [C] đây, Khi hai đường [F] đời ngăn chia mình [C] rồi. [Gm] Bao nhiêu thương [F]......