THƯƠNG HUẾ BỒNG BỀNH

Cao Minh Thu
Sáng tác Cao Minh Thu
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Quê hương
Đã xem 653

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2108

THƯƠNG HUẾ BỒNG BỀNH

 

Hợp âm dạo: [A] | [A] | [Dbm] | [Gbm] | [Bm][E] | [D] | [A]

[Bsus4][Bm] | [A/Db] | [Gbm] | [D][A/Db] | [Esus4] | [A] | [A]

Thương Huế mùa nước [E]
Tôi [Bm] vô, tôi vô với [E] Huế bồng [A] bềnh [A]
Hương [Gbm] giang, Dương [D] giao
Nước không còn [Bm] dòng
Cứ mênh [Esus4] mang, mênh [E] mang...[E]

Trường tiền ai bước [A] vội
Sang [Bm] ngang, sang [D] ngang [Bm]
Nhóm bếp [E] lửa kịp bữa cơm canh hến
[G] Đò em [Em7]... có còn [D/A] neo bến [D/A]
[D] Hay xuôi về dưới [A] ấy phá Tam giang [A]
[D] Thương thương chiều đại [E] nội,
[Bm/Gb] Hoàng cung [E/Ab]... đẫm [E] trong [A] mưa dầm. [Bm7] | [A]

[D] Hò... [A] ơ [Asus4] ...[Em] ơi [E]...
Ơi [G][G], ơi [Dm] hò ..[A] ơi [A]
[Bm] Kim luông ta chưa [Bsus4] về được [Esus4]
[E] Vĩ dạ giận [A] ta không? [Asus4]
[D] Nước mênh mông mênh mông ...huế [E] ơi [E]
[A] Thương Huế mùa nước lũ
[Bm/Gb] Tôi vô, tôi vô [E/Ab] ...với Huế bồ[A] ng bềnh
[Bm] Tôi vô, tôi vô với [E] Huế[E] ... Huế [A] ...ơi...

[A] | [D] | [D] | [Bm] | [Esus4] | [E] | [A] | [A]
[Bm] | [Bsus4] | [Gbm] | [Dbm7] | [Bm] | [E] | [A]

[D] Hò... [A] ơ [Asus4] ...[Em] ơi [E]...
Ơi [G][G], ơi [Dm] hò ..[A] ơi [A]
[Bm] Kim luông ta chưa [Bsus4] về được [Esus4]
[E] Vĩ dạ giận [A] ta không? [Asus4]
[D] Nước mênh mông mênh mông ...huế [E] ơi [E]
[A] Thương Huế mùa nước lũ
[Bm/Gb] Tôi vô, tôi vô [E/Ab] ...với Huế bồ[A] ng bềnh
[Bm] Tôi vô, tôi vô với [E] Huế[E] ... Huế [A] ...ơi...

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!