THƯƠNG HUẾ BỒNG BỀNH

Sáng tác : Cao Minh Thu
Thể loại : Quê hương
Giai điệu : Slow Surf
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3093

THƯƠNG HUẾ BỒNG BỀNH
 

Hợp âm dạo: [A] | [A] | [Dbm] | [Gbm] | [Bm][E] | [D] | [A]

[Bsus4][Bm] | [A/Db] | [Gbm] | [D][A/Db] | [Esus4] | [A] | [A]

Thương Huế mùa nước [E]
Tôi [Bm] vô, tôi vô với [E] Huế bồng [A] bềnh [A]
Hương [Gbm] giang, Dương [D] giao
Nước không còn [Bm] dòng
Cứ mênh [Esus4] mang, mênh [E] mang...[E]

Trường tiền ai bước [A] vội
Sang [Bm] ngang, sang [D] ngang [Bm]
Nhóm bếp [E] lửa kịp bữa cơm canh hến
[G] Đò em [Em7]... có còn [D/A] neo bến [D/A]
[D] Hay xuôi về dưới [A] ấy phá Tam giang [A]
[D] Thương thương chiều đại [E] nội,
[Bm/Gb] Hoàng cung [E/Ab]... đẫm [E] trong [A] mưa dầm. [Bm7] | [A]

[D] Hò... [A] ơ [Asus4] ...[Em] ơi [E]...
Ơi [G][G], ơi [Dm] hò ..[A] ơi [A]
[Bm] Kim luông ta chưa [Bsus4] về được [Esus4]
[E] Vĩ dạ giận [A] ta không? [Asus4]
[D] Nước mênh mông mênh mông ...huế [E] ơi [E]
[A] Thương Huế mùa nước lũ
[Bm/Gb] Tôi vô, tôi vô [E/Ab] ...với Huế bồ[A] ng bềnh
[Bm] Tôi vô, tôi vô với [E] Huế[E] ... Huế [A] ...ơi...

[A] | [D] | [D] | [Bm] | [Esus4] | [E] | [A] | [A]
[Bm] | [Bsus4] | [Gbm] | [Dbm7] | [Bm] | [E] | [A]

[D] Hò... [A] ơ [Asus4] ...[Em] ơi [E]...
Ơi [G][G], ơi [Dm] hò ..[A] ơi [A]
[Bm] Kim luông ta chưa [Bsus4] về được [Esus4]
[E] Vĩ dạ giận [A] ta không? [Asus4]
[D] Nước mênh mông mênh mông ...huế [E] ơi [E]
[A] Thương Huế mùa nước lũ
[Bm/Gb] Tôi vô, tôi vô [E/Ab] ...với Huế bồ[A] ng bềnh
[Bm] Tôi vô, tôi vô với [E] Huế[E] ... Huế [A] ...ơi...

A

123

Dbm

1234

Gbm

34

Bm

234

E

123

D

123

Bsus4

23

A/Db

1234
VI

Esus4

23

G

123

Em7

234

D/A

123

E/Ab

1

Bm7

23

Asus4

12

Em

23

Dm

123

Dbm7

234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!