Thông tin về ca sĩ Beon

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Beon …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Beon thể hiện

BẢN TÌNH CA KHÔNG TỰA #1

Sáng tác: Khuyết danh
Hợp âm dạo: [Asus4] | [Asus4] | [Gbm] | [Gbm] [Asus4] | [Asus4] | [Dbm] | [Cm]-[Bm] | [Bm] [Bm] | [D] | [Bm7] | [Bm] | [E] | [E] | [E] | [E] | [A] Ver 1 : Từ khi e [A/Db] đi, chưa [A/E] một lần hồi âm [D] Chẳng biết thư...