THẦM LẶNG MỘT VẦNG TRĂNG

Trần Hữu Bích
Sáng tác Trần Hữu Bích
Lời thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 140

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1775

Hợp âm dạo (Bảo Yến):

[Gb] | [Gb] | [Bm7] | [Bbm] | [B] | [Abm] | [Dbsus4][Dbsus4]

[Abm] | [B][Ebm] | [Bbm] | [Abm] | [B][Gb] | [Db]

Mùa [Gb] thu ơi, thầm lặng một vầng trăng [Gb]
Đêm [Bbm] nay lạnh, rét run từng chiếc [Ebm] lá. [Ebm]
Chia [Abm] tay nhau, ta trở thành người [B] lạ [B]
Và em [Abm] nhớ anh, vì gió những [Db] buổi chiều [Db]

[Gb] Em nhớ anh có [Db] thể vì tình [Ebm7] yêu
[Abm] Hay có [Db] thể vì ngày xưa quá [Bbm] đẹp
Chia [Abm] tay nhau cửa vào tim đã [B] khép
Cung đàn năm [Db] xưa ai làm lỗi [Gb] nhịp rồi [Gb]

Trăng vỡ đôi có [Db] thể vì từ [Ebm] ly
[Abm] Nhưng kỷ [Db] niệm sưởi hồn ai bớt [Gb] lạnh
Tim [Abm] đan mộng để hồn ai chấp [B] cánh [B]
Dù mộng [Db] kia đâu trở lại [Bbm] bao giờ ! [Bbm]

Huế [Gb] ơi thắp [Ebm] vào tim [Gb] nỗi nhớ [Gb]
Nghe đêm [Abm] sâu dằng [Db] dặc một [Gb] nỗi niềm...

[Db] | [Db] | [Bm7] | [Gb] | [B] | [Abm] | [Db][Db]

[Abm] | [B][Ebm] | [Bbm] | [Abm] | [B][Gb] | [Db]

Mùa [Gb] thu ơi, thầm lặng một vầng trăng [Gb]
Đêm [Bbm] nay lạnh, rét [Gb/Bb] run từng chiếc [Ebm] lá. [Ebm]
Chia [Abm] tay nhau, ta trở thành người [B] lạ [B]
Và em [Abm] nhớ anh, vì gió những [Dbm] buổi chiều [Dbm]

[Gb] Em nhớ anh có [Db] thể vì tình [Ebsus4] yêu
[Abm] Hay có [Db] thể vì ngày xưa quá [Bbm] đẹp
Chia [Abm] tay nhau cửa vào tim đã [B] khép [B]
Cung đàn năm [Db] xưa ai làm lỗi [Gb] nhịp rồi [Gb]

Trăng vỡ đôi có [Db] thể vì từ [Ebm] ly
[Abm] Nhưng kỷ [Db] niệm sưởi hồn ai bớt [Gb] lạnh
Tim [Abm] đan mộng để hồn ai chấp [B] cánh [B]
Dù mộng [Db] kia đâu trở lại [Bbm] bao giờ ! [Bbm]

Huế [Ebm] ơi thắp vào tim [Gb] nỗi nhớ [Gb]
Nghe đêm [Abm] sâu dằng [Db] dặc một [Gb] nỗi niềm...[Gb]

[Ebm] | [Ebm] | [Gb] | [Gb]

Nghe đêm [Abm] sâu dằng [Db] dặc một [Gb] nỗi niềm...

[Ebm7] | [Ebm] | [Gb] | [Gb]

Nghe đêm [Abm] sâu dằng [Db] dặc một [Gb] nỗi niềm...

[Ebm7] | [Ebm] | [Gb] | [Gb]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

author email cookies