Sheet nhạc bài: CHIỀU HẠ VÀNG

Hợp âm

Lời bài hát

CHIỀU HẠ VÀNG - Thái Châu
Hợp âm dạo (Bolero):
- - -
- - --
Em hát đi ru mây hạ về
Hạ trắng lang thang miên man tình buồn
Dòng sông này lá hát trên cây  
Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ
Em hát đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về
Dòng sông này nhớ mãi em ca
Nhìn hạ về cây lá rụng buồn
Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay 
Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi
Chiều hạ về nhớ áng mây trôi 
Lá trên cây hong con nắng mơ màng 
Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn 
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca 
Mây lang thang trong nắng hanh vàng -
- - - -
-  -
Em hát đi ru mây hạ về
Hạ trắng lang thang miên man tình buồn 
Dòng sông này lá hát trên cây
Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ 
Em hát đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về 
Dòng sông này nhớ mãi em ca 
Nhìn hạ về cây lá rụng buồn
Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay 
Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi 
Chiều hạ về nhớ áng mây trôi 
Lá trên cây hong con nắng mơ màng 
Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca 
Mây lang thang trong nắng hanh vàng...
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca 
Mây lang thang trong nắng hanh vàng...
- -  - -
-