Sheet nhạc bài: BẼ BÀNG

Hợp âm

Lời bài hát

Bảo Yến:
...................................
Tình duyên đôi ta bẽ bàng
Đành để muôn năm lỡ làng
Còn nói ái ân làm chi.
Ngày vui xưa qua mất rồi
Lòng thương xưa phai hết rồi
Tình yêu xưa tan nát rồi
Còn oán trách nhau mà chi.
ĐK:
Xin đừng nhắc những lời êm đềm ấy hết rồi
Sao không cùng chung  sống trong yêu đương
Từ ngày còn được gần gũi bên nhau
Khiến phút ấy qua mất rồi còn đâu.
Xin đừng nhắc mối tình ban đầu ấy đã đành
Tan theo cùng mây  khói trong không gian
Từ ngày nào cùng nhau lỡ nhịp cầu
Mà khiến đến nay khó lòng gặp nhau.
Tình duyên đôi ta bẽ bàng
Đành để muôn năm lỡ làng
Còn nói ái ân làm chi.
Ngày vui xưa qua mất rồi
Lòng thương xưa phai hết rồi
Tình yêu xưa tan nát rồi
Còn oán trách nhau mà chi.
ĐK:
Xin đừng nhắc những lời êm đềm ấy hết rồi
Sao không cùng chung  sống trong yêu đương
Từ ngày còn được gần gũi bên nhau
Khiến phút ấy qua mất rồi còn đâu.
Xin đừng nhắc mối tình ban đầu ấy đã đành
Tan theo cùng mây  khói trong không gian
Từ ngày nào cùng nhau lỡ nhịp cầu
Mà khiến đến nay khó lòng gặp nhau.