ĐÔI CHÂN TRẦN

Sáng tác : Y Phôn K’Sor
Thể loại : Cha Mẹ
Giai điệu : Slow Surf
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2961

ĐÔI CHÂN TRẦN - Kiều Oanh Nguyễn

Nhịp: 4/4, tempo: 67, điệu: Slow Surf
=====

[B] | [B] | [Abm] | [Db] | [Db] | [Bbmaj7] | [Db] | [B] | [B] 

Tôi muốn [B] quên đi [B]...
tháng [Abm] với ngày [Abm] 
Cha đi [B] lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ [Db] đói qua đêm

Tôi muốn [B] quên đi [B]... đôi [Abm] chân trần
Cha đi lượm từng [Ebm] hạt thóc
Cho [Gb] con [Gb]... một bữa [B] cơm chiều [B] 

Ôi [B] ...ngày [Abm] tháng [Dbm]... đôi vai gầy
Run [Abm] run tựa vào hàng [Gb] cây [Gb] 
[B] Ôi [B]... thời [Abm] gian [Abm]... hãy [E] quên đi
Đôi chân cồng [Dbm7] kềnh
cha đi giữa rừng hoang [Gb] vu [Gb] 
Lưng [B] cha thì đội nắng [Abm] gầy
Ôi [Dbm] tóc bạc tựa [Gb] trăng soi
Cả một [Db] đời và cả [Ebm] cuộc đời [Gb] 
Đôi [Ebm] chân [B] trần [B] 

[B] | [Abm] | [Abm] | [Eb] | [Db] | [Gb] | [Ebm7] | [B]

Tôi muốn [B] quên đi [B]...
tháng [Abm] với ngày [Abm] 
Cha đi [B] lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ [Db] đói qua đêm

Tôi muốn [B] quên đi [B]... đôi [Abm] chân trần
Cha đi lượm từng [Ebm] hạt thóc
Cho [Gb] con [Gb]... một bữa [B] cơm chiều [B] 

Ôi [B] ...ngày [Abm] tháng [Dbm]... đôi vai gầy
Run [Abm] run tựa vào hàng [Gb] cây [Gb] 
[B] Ôi [B]... thời [Abm] gian [Abm]... hãy [E] quên đi
Đôi chân cồng [Dbm7] kềnh
cha đi giữa rừng hoang [Gb] vu [Gb] 
Lưng [B] cha thì đội nắng [Abm] gầy
Ôi [Dbm] tóc bạc tựa [Gb] trăng soi
Cả một [Db] đời và cả [Ebm] cuộc đời [Gb] 
Đôi [Ebm] chân [B] trần [B] 

B

234

Abm

1234

Db

234

Bbmaj7

234

Ebm

1234

Gb

234

Dbm

1234

E

123

Dbm7

234

Eb

1234

Ebm7

1234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!