Thông tin về ca sĩ Kiều Oanh Nguyễn

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Kiều Oanh Nguyễn thể hiện

ĐÔI CHÂN TRẦN

Sáng tác: Y Phôn K'Sor
ĐÔI CHÂN TRẦN - Kiều Oanh Nguyễn Nhịp: 4/4, tempo: 67, điệu: Slow Surf ===== [B] | [B] | [Abm] | [Db] | [Db] | [Bbmaj7] | [Db] | [B] | [B]  Tôi muốn [B] quên đi [B]... tháng [Abm] với ngày [Abm]  Cha đi [B] lượm quả ngọt...