LẠC VÀO CỔ TÍCH

Sáng tác : Quỳnh Hợp
Thể loại : Quê hương
Giai điệu : Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3101

 

Intro: [A] | [A] | [A] | [Dm] | [Dm] | [D] | [A] | [Dm] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

[Dm] | [A] | [Am] | [Am] | [Am] | [C] | [Am] | [Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [A]

Hội An nghìn năm xưa [C]
Nợ [D] gì trong cõi trăm [G] năm ?
Khua [Em] chèo lướt trên nỗi nhớ
Chút gì chênh chao vớt [Dm] tìm [Am] | [Dm]

Như [A] đã chạm vào Hội [G] An
Dường [A] như chạm vào cổ [G] tích
Ngang [A] mày áng mây che phủ
Giấc [E] ngủ chiêm bao ngày [D] nào

Biết [Dm] bao tháng ngày trôi [F] thả
Lùa [Am] ngược thời gian trở [G] về
Cuống [E] cuồng vô biên gặm [G] nhấm
Nỗi [A] nhớ lặng thinh đắm [Dm] chìm...

Phố [Am7] cổ Hội An xưa cũ
Cổ [Em] tích vẫn còn nguyên [A] trang
Cho ai lạc vào xưa cũ
Tìm [Dm] chuyện chiêm bao giữa [Dm] đời.

[A] | [A] | [A] | [A] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [A] | [Am]  |

[Am] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am7]

 [Am] | [C] | [Am] | [Am] | [Dm] | [E] | [Am] 

Hội An nghìn năm xưa [F]
Nợ [A] gì trong cõi trăm [G] năm ?
Khua chèo lướt trên nỗi [C] nhớ
Chút [A] gì chênh chao vớt [Dm] tìm [C] | [Am7] | [Dm]

Như [D] đã chạm vào Hội [G] An
Dường [A] như chạm vào cổ [G] tích
Ngang [A] mày áng mây che phủ
Giấc [Em] ngủ chiêm bao ngày [D] nào

Biết [Dm] bao tháng ngày trôi [A] thả
Lùa ngược thời gian trở về
Cuống [Em] cuồng vô biên gặm [G] nhấm
Nỗi [E] nhớ lặng thinh đắm [D] chìm...

Phố [A] cổ Hội An xưa [Am7] cũ
Cổ [Em] tích vẫn còn nguyên [D] trang
Cho ai lạc vào xưa [Am7] cũ
Tìm [A] chuyện chiêm bao giữa [Dm] đời.

Phố [G] cổ Hội An xưa [Am] cũ
Cổ [E] tích vẫn còn nguyên [G] trang
Cho [Em] ai lạc vào xưa [Am7] cũ
Tìm [Em] chuyện chiêm bao giữa [Dm] đời.

A

123

Dm

123

D

123

Am

123

C

123

G

123

Em

23

E

123

F

234

Am7

12

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!