Đường Hưng

Đường Hưng, Thành viên nhóm TAM HỔ
Nơi sinh : Quảng Bình .
Quê quán : Quảng Trạch, Quảng Bình
Sinh nhật : 17/8/199*
Cảm thấy vui nhất khi : được nhiều người quan tâm yêu thương…
Thông tin liên hệ :Duonghungsinger@gmail.com
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.