HOLIDAYS

Ns Scorpions
Sáng tác Ns Scorpions
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 850

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2223

Intro:

[Dm] | [F/C] | [Bb] | [Am] | [Am]

[Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [Bb]

[Am] | [Am] | [F] | [F/C] | [Bb]

[Am] | [Am] | [Dm] | [F/C] | [Bb][Am] | [A]

[Dm] Let me take you far away
You'd [C] like a [A] holi-[Dm] day [Dm]
[Dm] Let me take you far away
You'd [C] like a [A] holi-[Dm] day [Dm]
Exchange the cold [C] days for the [Dm] sun
Good [Gm] time [Gm]... and [Em7] fun [A]
[Dm] Let me take you far away
You'd [C] like a [A] holi-[Dm] day

[C][Bb] | [A] | [A][Dm][C] | [Bb] | [E][A]

[Dm] Let me take you far away
You'd [C] like a [A] holi-[Dm] day [Dm]
[Dm] Let me take you far away
You'd [C] like a [A] holi-[Dm] day [Dm]
Exchange your [C] troubles for some [Dm] love
Whe-[G] rever [G]... you [A] are [A]
[Dm] Let me take you far away
You'd [C] like a [A] holi-[Dm] day

[Am/C][Bb][E][A] |  [Dm][C] | [Bb] | [E][E]

[Dm][C] | [Bb] | [Am][Am][Am][Am]

Longing for the [Dm] sun you will come
To the [C] island without [Bb] name
Longing for the [D] sun be wel-[Dm] com
On the [C] island many [Bb] miles away from [Dm] home
Be welcome on the [C] island without [Bb] name
Longing for the [Dm] sun you will come
To the [C] island many [Bbm] miles away from [Dm] home

[Dm][C] | [Bb] | [Dm][Dm][C][Bb]

Away from [Dm] home

[Dm][Dm][C][Bb][Bb][G][Bb]

[Dm][C] | [Bb] | [Am][Am][Dm][C]

[Bb] | [E][E][Am][C][Am][Dbm]

[Dbm][Am][F/C][Bb][E][E]

[F][C][Bb][A][A][Dm][Am/C]

[Bb][D][A] |  [A][Dm] | [C][Bb][E][E]

[Dm][C] | [Bb][Asus4] | [E] | [Dm][C] | [Bb]

[Am][Am] | [Dm][C] | [Bb][Am][Am] | [Dm]

[C] | [Bb][Am] | [Dm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Am/C

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!