I DO IT FOR YOU (Everything I Do)

Brandy Norwood
Sáng tác Brandy Norwood
Nhịp điệu Blues
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 97

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2809

Phiên bản

Nhịp: 4/4, tempo: 128
=====

Intro:

[C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [F] | [C] | [C] | [C] 

Look into my [C] eyes [C] 
You will see
[G]-[C] What you mean to me [C] 
Search your heart [C] 
Search your soul [C] 
And when you [F] find me there
You'll [G] search no more

Don't [Dm] tell me it's not worth [C] trying [Dm] for
You can't tell me it's not worth [C] dying [Dm] for [Dm] 

You know it's [G] true [C] 
Everything I [G] do [G] 
I [Em] do it for [C] you

[C] | [C] | [C] | [C] 

Look into your [C] heart [Dm] 
You will [C] find
There's [F] nothing there to [G] hide [G] 
Take me as I [C] am [C] 
Take my [Dm] life [Dm] 
I would give [F] it all
I would [C] sacri-[G] fice

Don't [Dm] tell me it's not worth [C] fighting [Dm/A] for [Dm] 
I can't help it there's nothing [C] I want [Dm] more [Dm] 

You [E] know it's [C] true [C] 
Everything I [G] do [G] 
I do it [C] for you [C] 
Oh yeah [C] 

There's [Bb] no love like [Eb] your love [Eb] 
And no [Bb] other could give [F] more love [F] 
There's [C] nowhere unless [G] you're there
All the [D] time all the [G] way yeah [G] 

[G] | [F/C] | [F] | [F] | [F] | [C] 

Look into your [C] heart babe

[C] | [C] | [F] | [F] | [F] | [F] | [C] | [C] | [C] 

[C] Oh you can't [Dm] tell me it's not worth trying [G] for [G] 
I can't [Dm] help it there's nothing I want [G] more [G] 

Yeah I would [C] fight for you
I'd [G] lie for you
Walk the [Fm] wire for you
Yeah I'd die for you [Fm] | [Fm] 

You know it's [C] true [G] 
Everything I do [G] 
Oh [F] | [F] 
I [Dm] do it for [C] you

x

Dm/A

123

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!