Sheet nhạc bài: TỊCH DƯƠNG CHI CA

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Capo I.):
Che Yeung Mo Han
Mo Loi Ji Dak Yuk Sic Chan Lan
Chui Won Ha Jim San
Sai Hui Dic Gwon Choi Buck Fok Wang
Chi Chi Lin Yu
Lan Loi Jei Yat Sun Dik Bin Wang
Yu Fau Wang Jui San
Chin Kit Jei Chong Song Dic Goon An
Mang Cheung Lo
Jow Kwok Gong Yum Tui Karm
Foon Yun Chung Duen Jarm Mei Joy Fang
Na Gor Hon Tau Or Mung Sheung
Si Ping Darm 
Chan Yu Sheung Gay Dor Fung Yu Fan
Pin Jik Or Gau Choi Mung Wang 
Chen Yu Ney Jan Sum Dic Bay Wang
Boon Or Jau Gor Wang Lang 
Bun Ball Chung Sum Fue Yi Darm
Lo Sheung Feng Yiu Ball Jeek Joi Yat Wang
Yat Tin
Sheung Duo Gwai Hui Dan Yi Marn 
-
Che Yeung Mo Han
Mo Loi Ji Dak Yuk Sic Chan Lan
Chui Won Ha Jim San
Sai Hui Dic Gwon Choi Buck Fok Wang
Chi Chi Lin Yu
Lan Loi Jei Yat Sun Dik Bin Wang
Yu Fau Wang Jui San
Chin Kit Jei Chong Song Dic Goon An
Mang Cheung Lo
Jow Kwok Gong Yum Tui Karm
Foon Yun Chung Duen Jarm Mei Joy Fang
Na Gor Hon Tau Or Mung Sheung
Si Ping Darm 
Chan Yu Sheung Gay Dor Fung Yu Fan
Pin Jik Or Gau Choi Mung Wang 
Chen Yu Ney Jan Sum Dic Bay Wang
Boon Or Jau Gor Wang Lang 
Bun Ball Chung Sum Fue Yi Darm
Lo Sheung Feng Yiu Ball Jeek Joi Yat Wang
Yat Tin
Sheung Duo Gwai Hui Dan Yi Marn