TỊCH DƯƠNG CHI CA

Nhạc ngoại
Sáng tác Nhạc ngoại
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Nhạc Hoa, Nhạc Phim
Đã xem 3462

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2514

Phiên bản

Hợp âm dạo (Capo I.):

[C] | [C] | [Am] | [Am] | [Dm] | [C] | [C]

[C] Che Yeung Mo Han
Mo Loi Ji [Em] Dak Yuk Sic Chan Lan
[Dm] Chui Won Ha Jim [F] San
Sai Hui Dic [G] Gwon Choi Buck Fok Wang
[C] Chi Chi Lin Yu
Lan Loi Jei [Em] Yat Sun Dik Bin Wang
[C] Yu Fau Wang Jui [Dm] San
Chin Kit Jei [Dsus4] Chong Song Dic Goon [G] An
[F] Mang Cheung Lo
Jow Kwok Gong Yum Tui Karm
Foon Yun Chung Duen Jarm [Dm] Mei Joy [Am] Fang
[Dm] Na Gor Hon Tau Or Mung Sheung
Si Ping [Am] Darm [Am]

Chan Yu Sheung Gay [C] Dor Fung Yu Fan
Pin Jik Or Gau [Am] Choi Mung Wang [Am]
Chen Yu Ney Jan [C] Sum Dic Bay Wang
Boon Or Jau [Em] Gor Wang Lang [Em]
Bun Ball [Em] Chung Sum [Am] Fue Yi Darm
Lo Sheung [Dm] Feng Yiu Ball Jeek [Am] Joi Yat Wang
Yat [Dm] Tin
Sheung Duo [F] Gwai Hui Dan Yi [C] Marn [G]

[C] | [C] | [Am] | [Am] | [Dm] | [F] | [C]

[C] | [F] | [C] | [G] | [C] | [Em] | [Am]

[F] | [Em] | [Dm]-[C] | [C]

[C] Che Yeung Mo Han
Mo Loi Ji [Em] Dak Yuk Sic Chan Lan
[Dm] Chui Won Ha Jim [F] San
Sai Hui Dic [G] Gwon Choi Buck Fok Wang
[C] Chi Chi Lin Yu
Lan Loi Jei [Em] Yat Sun Dik Bin Wang
[C] Yu Fau Wang Jui [Dm] San
Chin Kit Jei [Dsus4] Chong Song Dic Goon [G] An
[F] Mang Cheung Lo
Jow Kwok Gong Yum Tui Karm
Foon Yun Chung Duen Jarm [Dm] Mei Joy [Am] Fang
[Dm] Na Gor Hon Tau Or Mung Sheung
Si Ping [Am] Darm [Am]

Chan Yu Sheung Gay [C] Dor Fung Yu Fan
Pin Jik Or Gau [Am] Choi Mung Wang [Am]
Chen Yu Ney Jan [C] Sum Dic Bay Wang
Boon Or Jau [Em] Gor Wang Lang [Em]
Bun Ball [Em] Chung Sum [Am] Fue Yi Darm
Lo Sheung [Dm] Feng Yiu Ball Jeek [Am] Joi Yat Wang
Yat [Dm] Tin
Sheung Duo [F] Gwai Hui Dan Yi [C] Marn

x

Dsus4

123

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

3 bình luận
Sắp xếp theo