Hợp âm dạo (Thảo My): [C] | [C] | [G] | [G] | [G][F] [C] | [C] | [C] | [C][F] | [Dm] | [Am] | [G] | [C] | [F]-[C] Bắt [C] đầu trời vào đông, nhìn [G] hàng cây trơ lá Những tháng dài chờ [F] trông, từ ngày anh......