Hợp âm dạo (Thanh Lan): [F] | [Gm] | [Cm] | [F] | [Dm] | [Gm] | [C] | [F][F] Cúc [F] cu! Cúc cu! Chim [C] rừng ca trong [F] nắng Im [Cm7] nghe! Im nghe! Ve [Cmaj7] rừng kêu liên [F] miên [F] Rừng hát gió [Dm] lay trên cành [Bb] biếc Lao......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Nhac_rung-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/nhac_rung-sheet_2.swf” width=”690″ height=”840″]