Lời bài hát
 

Hợp âm dạo (Thanh Lan):

 

Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên 
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh 
Róc rách! Róc rách nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi 

Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang 

Tính tang! Tính tình! Miền Đông gian lao mà anh dũng
Tính tang! Tính tình hăng hái chiến đấu với quân thù 
Đường xa chân đi vui bước 
Lòng xuân thêm bao thắm tươi 
Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp bước 
Hương rừng thoáng nghe hồn say sưa 

   

Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên 
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh 
Róc rách! Róc rách nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi 

Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang 

Tính tang! Tính tình! Miền Đông gian lao mà anh dũng
Tính tang! Tính tình hăng hái chiến đấu với quân thù 
Đường xa chân đi vui bước 
Lòng xuân thêm bao thắm tươi 
Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp bước 
Hương rừng thoáng nghe hồn say sưa

Rừng bát ngát ... ôi rừng mến yêu…  

Sheet nhạc bài: NHẠC RỪNG

Hợp âm