Lời bài hát

Hợp âm dạo (Phi Nhung):

 

1. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều   
Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui 
Mơ vành môi thơm ngát hương đời
Tình kia phong kín mây trời
Nhưng yêu riêng một người thôi.   

Khi đã yêu thì lo sợ nhiều   
Lo chiều thôi nắng nhạt màu tươi   
Lo niềm tin chưa thắm tim người
Tình kia thêm vỡ tan thôi
Đêm đêm ngấn lệ đầy vơi.   

ĐK:
Chớ nói tình yêu
Bằng chót lưỡi đầu môi
Bằng khoé mắt xa vời
Thì dẫu sau này nên câu luyến ái
Ân tình còn vương mãi mãi
Hương thề trọn kiếp không phai.   

2. Bao ước mơ còn trong đợi chờ   
Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa   
Cho nguồn yêu dâng kín tim người
Ngày vui hai đứa chung đôi
Khi yêu, yêu một người thôi.   

 

   

1. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều   
Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui 
Mơ vành môi thơm ngát hương đời
Tình kia phong kín mây trời
Nhưng yêu riêng một người thôi.   

Khi đã yêu thì lo sợ nhiều   
Lo chiều thôi nắng nhạt màu tươi   
Lo niềm tin chưa thắm tim người
Tình kia thêm vỡ tan thôi
Đêm đêm ngấn lệ đầy vơi.   

ĐK:
Chớ nói tình yêu
Bằng chót lưỡi đầu môi
Bằng khoé mắt xa vời
Thì dẫu sau này nên câu luyến ái
Ân tình còn vương mãi mãi
Hương thề trọn kiếp không phai.   

2. Bao ước mơ còn trong đợi chờ   
Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa   
Cho nguồn yêu dâng kín tim người
Ngày vui hai đứa chung đôi
Khi yêu, yêu một người thôi.

 

Sheet nhạc bài: KHI ĐÃ YÊU

Hợp âm