Lời bài hát
Hợp âm KHÚC NHẠC ĐỒNG QUÊ

 

Quê hương tôi gió chiều về trong nắng vàng
Ven bờ sông ai chờ mong bao hình bóng
Ôi mênh mông cánh đồng làng trong nắng tàn
Bao người đang lo cày sâu mong ngày mai

Đồng lúa thơm ngát hương nồng
Chiều xuống thương nhớ xa xôi
Ngày dần trôi... Am ngó về dưới mây
Ai vẫn mong chờ ngày người về nối lời thề
Người ơi…

Quê hương tôi khói chiều tràn lan góc trời
Sương chiều rơi, con đò trôi, đêm dần tối
Ôi mênh mang gió ngàn về rung lá vàng
Tang tình tang ai hò dưới ánh chiều tan.

Quê hương tôi gió chiều về trong nắng vàng
Ven bờ sông ai chờ mong bao hình bóng
Ôi mênh mông cánh đồng làng trong nắng tàn
Bao người đang lo cày sâu mong ngày mai

Đồng lúa thơm ngát hương nồng
Chiều xuống thương nhớ xa xôi
Ngày dần trôi... Am ngó về dưới mây
Ai vẫn mong chờ ngày người về nối lời thề
Người ơi…

Quê hương tôi khói chiều tràn lan góc trời
Sương chiều rơi, con đò trôi, đêm dần tối
Ôi mênh mang gió ngàn về rung lá vàng
Tang tình tang ai hò dưới ánh chiều tan.

Sheet nhạc bài: KHÚC NHẠC ĐỒNG QUÊ

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Khuc_nhac_dong_que-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]