Intro: [Bm][Em][Em][A]-[D][Bm][Em][F#][Bm] [Bm] Chiều dần buông màu [Em7] tím Vẳng bên [G] sông lời hát êm [Bm] đềm Hoà với tiếng đàn [Em] đêm Trập trùng [G] bay về xa [F#m7] phía chân [D] trời [A] [D] Cất tiếng [B] hát bước chân [Em] đi [Bm] Cùng ngồi......