Sheet nhạc bài: HOLIDAYS Xem bản hợp âm

Intro: [Dm] | [F/C] | [Bb] | [Am] | [Am] [Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [Bb] [Am] | [Am] | [F] | [F/C] | [Bb] [Am] | [Am] | [Dm] | [F/C] | [Bb][Am] | [A] [Dm] Let me take you far away You’d [C] like a [A] holi-[Dm] day [Dm]......