Sheet nhạc bài: HÀNH KHÚC SINH VIÊN

Hợp âm

Hanh khuc sinh vien - sheet

Lời bài hát

 
Hợp âm dạo (Tốp ca):
Rộn ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên
Sinh viên Việt Nam dưới cờ tổ quốc vinh quang
Tràn đầy niềm tin yêu, băng qua những chặng đường gian khó
Trái tim trui rèn trong lửa đỏ truyền thống quê hương.
ĐK:
Sinh viên Việt Nam cùng hát vang lên
Hùng ca tuổi trẻ Việt Nam
Sinh viên Việt Nam truyền thống năm xưa
Viết tiếp những trang sử hồng.
Sinh viên Việt Nam tự hào dòng máu
Hương Giang, Hồng Hà, Cửu Long 
Sinh viên Việt Nam tô thắm màu cờ
Huy hoàng tổ quốc yêu thương. --
Rộn ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên
Sinh viên Việt Nam dưới cờ tổ quốc vinh quang
Tràn đầy niềm tin yêu, băng qua những chặng đường gian khó
Trái tim trui rèn trong lửa đỏ truyền thống quê hương.
ĐK:
Sinh viên Việt Nam cùng hát vang lên
Hùng ca tuổi trẻ Việt Nam
Sinh viên Việt Nam truyền thống năm xưa
Viết tiếp những trang sử hồng.
Sinh viên Việt Nam tự hào dòng máu
Hương Giang, Hồng Hà, Cửu Long 
Sinh viên Việt Nam tô thắm màu cờ
Huy hoàng tổ quốc yêu thương.