Rộn [D] ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên. Sinh viên Việt [Bm] Nam dưới cờ Tổ quốc vinh [F#m] quang. Tràn [Bm] đầy niềm tin yêu [Em] băng qua những chặng đường gian khó Trái tim tôi [G] rèn trong lửa [A] đỏ, truyền thống quê [D] hương. Sinh [G] viên Việt......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files13/Hanh_khuc_sinh_vien-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]