HÀNH KHÚC SINH VIÊN

Sáng tác Ns Trần Xuân Tiến
Nhịp điệu March, Polka
Thể loại Học sinh - Sinh viên
Đã xem 613
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1739

Sheet music

 

Rộn [D] ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên.
Sinh viên Việt [Bm] Nam dưới cờ Tổ quốc vinh [F#m] quang.
Tràn [Bm] đầy niềm tin yêu [Em] băng qua những chặng đường gian khó
Trái tim tôi [G] rèn trong lửa [A] đỏ, truyền thống quê [D] hương.
Sinh [G] viên Việt Nam cùng hát vang [D] lên hùng ca.

Tuổi trẻ Việt Nam.
Sinh [Em] viên Việt Nam truyền thống năm [F#m] xưa
Viết tiếp những trang sử [A] hồng.
Sinh [G] viên Việt Nam tự hào dòng [D] máu Hương Giang Hồng Hà,Cửu [A] Long.
Sinh [F#m] viên Việt Nam tô thắm màu [A] cờ
Huy hoàng Tổ quốc yêu [D] thương.

Rộn [D] ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên.
Sinh viên Việt [Bm] Nam dưới cờ Tổ quốc vinh [F#m] quang.
Tràn [Bm] đầy niềm tin yêu [Em] băng qua những chặng đường gian khó
Trái tim tôi [G] rèn trong lửa [A] đỏ, truyền thống quê [D] hương.
Sinh [G] viên Việt Nam cùng hát vang [D] lên hùng ca.

Tuổi trẻ Việt Nam.
Sinh [Em] viên Việt Nam truyền thống năm [F#m] xưa
Viết tiếp những trang sử [A] hồng.
Sinh [G] viên Việt Nam tự hào dòng [D] máu Hương Giang Hồng Hà,Cửu [A] Long.
Sinh [F#m] viên Việt Nam tô thắm màu [A] cờ
Huy hoàng Tổ quốc yêu [D] thương.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *