Sheet nhạc bài: CON ĐƯỜNG TÔI VỀ

Hợp âm

ConDuongToiVe_1024

Nguồn : luanvu.com

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Ngọc Lan):
   
-      
Con đường tôi về, còn lá me xanh
Còn dòng sông nhỏ, êm đềm uốn quanh
Còn em thơ nhìn, ánh mắt lạc loài
Manh áo rách vai, cợt đùa với da
Sáng trong bầu trời, mầu da sạm tối. 
Con đường tôi về, rực nắng ban mai
Còn hàng hoa đỏ, mùa hè thắm tươi
Còn em ngày nào, áo trắng thẹn cười
Nay đã vào đời, nụ hồng lả lơi
Phong sương dạn dầy, tuổi xuân đoạ đầy. 
Khi tôi về, tình quê hương ngạt ngào
Khi tôi về, lòng yêu thương dạt dào
Kỷ niệm xưa năm nào, đầy vơi trong tim đau! 
Khi tôi về, nhìn dân tôi ngỡ ngàng
Khi tôi về, nhìn quê hương điêu tàn
Nhìn tuổi thơ nghèo nàn, nuôi đời trong dối gian! 
Con đường tôi về, còn tiếng chim ca
Còn hàng phố nhỏ, nhập nhoà bóng ma
Còn anh mệt nhoài, trên đôi nạng gỗ
Trên chiếc xe lô, lê giữa chợ đời
Nuôi thân khô cằn, giọt mồ hôi rơi! 
Con đường tôi về, còn đó như xưa
Nhưng người năm cũ, là xác chưa đưa
Cha về từ tù, đau thương hao mòn
Mẹ quê gầy còm, mong manh áo vá
Vá được áo đời, hồn rách tả tơi. 
 
-    
Khi tôi về, tình quê hương ngạt ngào
Khi tôi về, lòng yêu thương dạt dào
Kỷ niệm xưa năm nào, đầy vơi trong tim đau! 
Khi tôi về, nhìn dân tôi ngỡ ngàng
Khi tôi về, nhìn quê hương điêu tàn
Nhìn tuổi thơ nghèo nàn, nuôi đời trong dối gian! 
Con đường tôi về, còn tiếng chim ca
Còn hàng phố nhỏ, nhập nhoà bóng ma
Còn anh mệt nhoài, trên đôi nạng gỗ
Trên chiếc xe lô, lê giữa chợ đời
Nuôi thân khô cằn, giọt mồ hôi rơi! 
Con đường tôi về, còn đó như xưa
Nhưng người năm cũ, là xác chưa đưa
Cha về từ tù, đau thương hao mòn
Mẹ quê gầy còm, mong manh áo vá
Vá được áo đời, hồn rách... tả tơi.