Lời bài hát
Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la

Con cò là Cò bay lả lả bay la Bay từ..là từ cửa phủ Bay ra là ra cánh đồng Tình tính tang là tang tính tình Cô nàng rằng : Ơi anh chàng ơi. Rằng có nhớ là nhớ hay không? Rằng có biết là biết hay không?

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, Ba bốn tin chờ , sao chẳng thấy anh... Ngậm một tin trông, hai tin đợi, Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh..

Người về là về có  nhớ ờ ớ ơ. Nhớ nhớ ta chăng Ta  về là về ta nhớ Hàm răng chứ răng mình cười Tình tính tang là tang tính tình. Cô nàng rằng: ơi anh chàng ơi

Người ơi, người ở đừng về
Người ơi ... người ở Ngậm một tin trông, hai tin đợi, Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh..

Rằng có nhớ là nhớ hay không? Rằng có biết là biết hay không? Năm quan đổi lấy í i lấy í i miệng cười Mười quan anh chẳng tiếc Tiếc người là người có duyên. Tình tính tang là tang tính tình Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi Rằng có nhớ là nhớ hay không Rằng có biết là biết hay không Người có duyên Tình tính tang là tang tính tình Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi Rằng có biết là biết hay không Rằng có nhớ là nhớ hay không Rằng có nhớ là nhớ hay không Rằng có biết là biết hay không

Sheet nhạc bài: CÒ LẢ

Hợp âm