Sheet nhạc bài: CÒ LẢ

Hợp âm

Lời bài hát

Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la
Con cò là Cò bay lả lả bay la
Bay từ..là từ cửa phủ
Bay ra là ra cánh đồng
Tình tính tang là tang tính tình
Cô nàng rằng : Ơi anh chàng ơi.
Rằng có nhớ là nhớ hay không?
Rằng có biết là biết hay không?
Ngậm một tin trông, hai tin đợi,
Ba bốn tin chờ , sao chẳng thấy anh...
Ngậm một tin trông, hai tin đợi,
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh..
Người về là về có  nhớ ờ ớ ơ.
Nhớ nhớ ta chăng
Ta  về là về ta nhớ
Hàm răng chứ răng mình cười
Tình tính tang là tang tính tình.
Cô nàng rằng: ơi anh chàng ơi
Người ơi, người ở đừng vềNgười ơi ... người ở
Ngậm một tin trông, hai tin đợi,
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh..
Rằng có nhớ là nhớ hay không?
Rằng có biết là biết hay không?
Năm quan đổi lấy í i lấy í i miệng cười
Mười quan anh chẳng tiếc
Tiếc người là người có duyên.
Tình tính tang là tang tính tình
Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi
Rằng có nhớ là nhớ hay không
Rằng có biết là biết hay không
Người có duyên
Tình tính tang là tang tính tình
Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi
Rằng có biết là biết hay không
Rằng có nhớ là nhớ hay không
Rằng có nhớ là nhớ hay không
Rằng có biết là biết hay không