CÒ LẢ

Dân ca
Sáng tác Dân ca
Nhịp điệu Chưa chọn
Thể loại Dân ca Bắc Bộ
Đã xem 228

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2789

Phiên bản

Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la

[Gb] | [Gb] | [Dbm] | [Gb] | [Gb] | [B] | [B] | [Dbm] | [Ebm7]

[E] | [B] | [Gb] | [Abm] | [Dbm] | [E] | [B] | [E] | [B]

[Abm] | [Ebm7] | [E] | [B] | [Abm] | [Ebm] | [E/B] | [B]

[Abm] | [Ebm] | [E] | [B] | [Abm] | [Ebm] | [E] | [Dbm]

Rằng có nhớ là nhớ hay không?
Rằng có biết là biết hay không?
Năm quan đổi lấy í i lấy í i miệng cười
Mười quan anh chẳng tiếc
Tiếc người là người có duyên.
Tình tính tang là tang tính tình
Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi
Rằng có nhớ là nhớ hay không
Rằng có biết là biết hay không
Người có duyên
Tình tính tang là tang tính tình
Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi
Rằng có biết là biết hay không
Rằng có nhớ là nhớ hay không
Rằng có nhớ là nhớ hay không
Rằng có biết là biết hay không

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Ebm7

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ab7

23
IV

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

B/Gb

234

Thế tay

[E] | [Dbm] | [Dbm] ] [Gb]

[B] | [E] | [E/B] ] [E] | [E]

Con [Gb] cò cò bay [B] lả [B] lả bay [Db] la
Bay từ từ cửa [B] Phủ bay [E] ra ra cánh [Dbm] đồng
Tình tính [E] tang tang tính [B] tình
Anh chàng [Dbm] rằng chứ anh chàng [Gb] ơi
Rằng có [B] biết biết hay [E] không
Rằng có [B] nhớ nhớ hay [E] không [E]

Mình [Gb] về về có [B] nhớ nhớ em [Db] chăng
Em về về em [B] nhớ hàm [E] răng chứ anh chàng [Dbm] cười
Tình tính [E] tang là tang tính [Dbm] tình
Anh chàng [Dbm] rằng chứ anh chàng [Gb] ơi
Rằng có biết biết hay [E] không
Rằng có [E/B] nhớ nhớ hay [E] không [E]

[E] | [Dbm] | [Dbm] ] [Gb]

[B] | [E] | [E/B] ] [E] | [E]

Năm [Gb] quan quan đổi [B] lấy [E] lấy miệng [Dbm] cười
Mười [E] quan anh (em) chẳng tiếc
Tiếc người người có duyên
Tình tính tang tang tính tình
Anh chàng [Dbm] rằng chứ anh chàng [Gb] ơi
(Cô mình rằng cô mình ơi)
Rằng có [B] biết biết hay [E] không
Rằng có [B] nhớ là nhớ hay [E] không [E]

x

Dbm

1234

Thế tay

[Gm] | [F] | [Dm] | [C] | [Gm] | [F] | [C] | [F] | [F]

Con [Gm] cò là cò bay lả Lả lả bay [F] la
Bay từ từ cửa [C] phủ Bay [F] ra là ra cánh đồng
Tình tính [Dm] tang là tang tính tình
Ơi bạn [Bb] rằng: Ơi bạn [C] ơi.
Rằng có [F] biết là biết hay chăng?
Rằng có [F] nhơ là biết hay [F] không?

Con [Gm] cò là cò bay lả Lả lả bay [F] la
Bay từ.là từ cửa [C] phủ bay [F] ra là ra cánh đồng
Tình tính [Dm] tang là tang tính tình
Ơi bạn [Bb] rằng: Ơi bạn [C] ơi.
Rằng có [F] biết là biết hay chăng?
Rằng có [F] nh[ là biết hay [F] không [F]

[Gm] | [F] | [Dm] | [C] | [Gm] | [F] | [C] | [F] | [F]

Con [Gm] cò là cò bay lả Lả lả bay [F] la
Bay từ từ cửa [C] phủ Bay [F] ra là ra cánh đồng
Tình tính [Dm] tang là tang tính tình
Ơi bạn [Bb] rằng: Ơi bạn [C] ơi.
Rằng có [F] biết là biết hay chăng?
Rằng có [F] nhớ nhớ hay [F] không?

Con [Gm] cò là cò bay lả Lả lả bay [F] la
Bay từ.là từ cửa [C] phủ bay [F] ra là ra cánh đồng
Tình tính [Dm] tang là tang tính tình
Ơi bạn [Bb] rằng: Ơi bạn [C] ơi.
Rằng có [F] biết là biết hay chăng?
Rằng có [F] nhớ nhớ hay [F] không [F]

x

Gm

34
III

Thế tay

Đánh giá của bạn?

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!