Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 77

Intro:

-  

 

Chúng ta giờ, tại sao cô đơn quá
Tựa những chiếc lá rơi lẻ loi bên rừng
Chẳng một nơi bám víu , để bày tỏ nổi thiết tha,
Của một người cần một ai đó thấu hiểu.

Vẫn biết rằng tình yêu không có lỗi
là do khoảng cách đã làm tim lạc nhịp
Để rồi khi lặng im mới thấy bầu trời đêm
chẳng có ngôi sao nào thuộc về chúng ta.

Phải mất bao lâu để thời gian có thể phai màu
Mất bao lâu để mình vượt qua giông bão.
Chẳng còn gì ước mong , chẳng phải khóc ngược dòng
Và những ký ức sẽ biến tan vào hư không.

Nỗi đau này thôi từ nay xin phép khép lại
Vì chẳng có ai sẽ chẳng gì là mãi mãi.
Lỗi do mình đã sai, tình yêu vốn chẳng tồn tại
Giờ nước mắt xuôi dòng, giờ sát bên chỉ còn lại cô đơn.

Vẫn biết rằng tình yêu không có lỗi
là do khoảng cách đã làm tim lạc nhịp
Để rồi khi lặng im mới thấy bầu trời đêm
chẳng có ngôi sao nào thuộc về chúng ta.

Phải mất bao lâu để thời gian có thể phai màu
Mất bao lâu để mình vượt qua giông bão.
Chẳng còn gì ước mong , chẳng phải khóc ngược dòng
Và những ký ức sẽ biến tan vào hư không.

Nỗi đau này thôi từ nay xin phép khép lại
Vì chẳng có ai sẽ chẳng gì là mãi mãi.
Lỗi do mình đã sai, tình yêu vốn chẳng tồn tại
Giờ nước mắt xuôi dòng, giờ sát bên chỉ còn lại cô đơn.

 

Phải mất bao lâu để thời gian có thể phai màu
Mất bao lâu để mình vượt qua giông bão.
Chẳng còn gì ước mong , chẳng phải khóc ngược dòng
Và những ký ức sẽ biến tan vào hư không.

Nỗi đau này thôi từ nay xin phép khép lại
Vì chẳng có ai sẽ chẳng gì là mãi mãi.
Lỗi do mình đã sai, tình yêu vốn chẳng tồn tại
Giờ nước mắt xuôi dòng, giờ sát bên chỉ còn lại ... cô đơn...

Sheet nhạc bài: CHÚNG TA CÔ ĐƠN QUÁ

Hợp âm

CHUNG_TA_CO_DON_QUA_- DUONG_EDWARD - sheet