Intro (Hồng Trúc): [E] | [E] | [Bm] | [G] | [A] | [Gbm]-[Bm] [Em]-[Bm] | [E]-[Bm] 1. Còn đâu mùa [Bm] thu Mặt hồ in [Gb] nước bóng cô [A] liêu [E]-[D][A] vàng xe [Gbm] kết -[Dbm] Đôi [Bm] lòng chung hoà nhịp tình yêu. [Em7] Bâng [Em/B] khuâng nhìn [Em] nhau......