STILL LOVING YOU

Ns Scorpions
Sáng tác Ns Scorpions
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 2622

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2523

Phiên bản

Intro: [Eb] | [B]-[E][Eb][Abm]

[Abm] | [E] | [E] | [Eb7] | [Eb7][Ebm7]

[Abm] | Time, it needs time
To win back your love again
I will be [Bb] there [Bb], I will be [Eb] there [Eb]
[Abm] Love, only love
Can bring back your love someday
I will be [Bb] there [Bb], I will be [Eb] there [Eb]

[Abm] | [E] | [E][Ebm][Abm][E][E] | [Eb7] | [Eb7]

I'll [Abm] fight, babe, I'll fight
To win back your love again
I will be [Bb] there [Bb], I will be [Eb] there [Abm]
[Abm] Love, only love
Can break down the wall someday
I will be [Bb] there [Bb], I will be [Eb] there [Eb][Ab]

If we'd [E] go again
[B] All the way from the [Gb] start [Ab]
I would [E] try to change
The [B] things that killed our [Gb] love [Ab]
Your pride has [Db] built a wall, so [Eb] strong
That I can't get [Abm] through
Is there [E] really no chance [E]
To [Gb] start once again [Gb]
I'm loving [Abm] you [Abm]

[Dbm7][Eb][Abm][E][E][Eb7][Eb7]

[Ab] Try, baby try
To [Abm] trust in my love [Ab] again
I will be [Bb] there [Bb], I will be [Eb] there [Eb]
[Abm] Love, our [Ab] love
Just [Abm]shouldn't be thrown away
I will be [Bb] there [Bb], I will be  [Eb] there [Eb][Ab]

If we'd [E] go again
[B] All the way from the [Gb] start [Ab]
I would [E] try to change
The [B] things that killed our [Gb] love [Ab]
Your pride has [Db] built a wall, so [Eb] strong
That I can't get [Abm] through
Is there [E] really no chance [E]
To [Gb] start once again [Gb][Ab]

If we'd [E] go again
[B] All the way from the [Gb] start [Ab]
I would [E] try to change
The [B] things that killed our [Gb] love [Ab]
Yes, I've [Db] hurt your pride, and I [Eb] know
What you've been [Ab] through
You should [E] give me a chance [E]
This can't [Gb] be the end [Gb]
I'm still loving [Ab] you [E][B][Gb]
I'm still loving [Ab] you, [E][B][Gb]

I'm still loving [Ab] you, [E][B]
I need your [Gb] love
I'm still loving [Ab] you, [E][B][Gb] |

[Ab][E][B][Gb][Ab][E][B][Bm]

[Ab][E][B][Gb][Ab][E][B][Gb]

[Ab][E][B][Gb][Ab][E][B][Abm]

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ebm7

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!