MẸ ƠI CÓ BIẾT

Sáng tác Nguyễn Văn Chung
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 519
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1707

Hợp âm dạo (Hiếu Kiên - Capo I.): [Bm] | [Bm7]

[Bm] | [Esus4] | [D][Bm] | [G][A] | [A]

Mẹ ơi có [D] biết con [A] thương mẹ [Bm] nhiều?
Cứ muốn ôm [G] mẹ và cười thật [A] to
Mẹ [Em] ơi con [D] biết mẹ yêu con [B] lắm
Mỗi khi con [A] buồn có mẹ kề [D] bên.

Mái tóc mẹ [G] thơm, ánh [Bm] mắt mẹ [A] hiền
Thích nhất mẹ [Gbm] hát con [A] sẽ ngủ [Bm] yên
Con đến lúc con [G] lớn hứa sẽ chăm [A] ngoan
Cố gắng học [Gbm] hành để mẹ được [Bm] vui!

Mẹ ơi có [D] biết con [A] thương mẹ [Bm] nhiều?
Cứ muốn ôm [Gbm/A] mẹ và [Em] cười thật [A] to
Mẹ ơi con [D] biết mẹ yêu con [G] lắm
Mỗi khi con [A] buồn có [Em] mẹ kề [D] bên.

Mái tóc mẹ [G] thơm, ánh [Bm] mắt mẹ [A] hiền
Thích nhất mẹ [Gbm] hát con [A] sẽ ngủ [Bm] yên
Con đến lúc con [G] lớn hứa sẽ chăm [A] ngoan
Cố gắng học [Dbm] hành để mẹ được [Bm] vui!

[G] | [Bm][Bm] | [Bm7] | [Bm][D] | [Bm][G] | [A] | [A]

Mẹ ơi có [D] biết con [A] thương mẹ [Bm] nhiều?
Cứ muốn ôm [G] mẹ và cười thật [A] to
Mẹ [Em] ơi con [D] biết mẹ yêu con [G] lắm
Mỗi khi con [A] buồn có [Em/B] mẹ kề [D] bên.

Mái [Bm] tóc mẹ [G] thơm, ánh [Bm] mắt mẹ [A] hiền
Thích nhất mẹ [Gbm] hát con [A] sẽ ngủ [Bm] yên
Con đến lúc con [G] lớn hứa [Bm] sẽ chăm [A] ngoan
Cố [Em] gắng học [Db] hành để mẹ được [Bm] vui! [Bm]

Cố gắng học [A] hành... [Gbm] để mẹ [Bm] được vui! [G][A][Bm]

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *